S. 30 (2014)

Mục lục

Bia

Can thiệp tăng cường kiến thức về chửa ngoài tử cung ở phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại Đại Từ Thái Nguyên Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tú Quyên 4
Mô tả kiến thức và thực hành chăm sóc dinh dưỡng của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt PDF
Chu Anh Văn, Trần Minh Điển, Nguyễn Thanh Hương 11
Tuân thủ điều trị thuốc kháng virut và tái khám đúng hẹn ở bệnh nhân HIV/AIDS trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thùy Linh, Đỗ Mai Hoa, Trần Tuần Cường 16
Một số đặc điểm dịch tễ học thảm họa tự nhiên tại Việt Nam trong giai đoạn 2002-2011 Tóm tắt PDF
Vũ Thị Mai Trang, Hà Văn Như 22
Đặc điểm tử vong và chấn thương do thảm họa tự nhiên tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012 Tóm tắt PDF
Hà Văn Như, Ngô Thị Diện 28
Các yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng của người khuyết tật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Thủy 35
Tỉ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai tại một số xã huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 2012 Tóm tắt PDF
Phạm Vân Thúy 41
Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân tại Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Lê Tấn Phùng, Gerard FitzGerald 46
Lựa chọn bộ cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng chữ trên vỏ bao bì thuốc lá tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Phan Thị Thùy Linh, Lương Ngọc Khuê, Phan Thị Hải, Đoàn Thị Thu Huyền


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP