S. 32 (2014)

Mục lục

Bia

Tình dục không an toàn dưới tác dụng của đá trong nhóm phụ nữ mại dâm đường phố tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Phạm Vân Anh, Hồ Thị Hiền 6
Cấu trúc cơ thể, mối liên quan giữa tuổi, cấu trúc cơ thể và chỉ số khối cơ thể ở trẻ em 3 – 5 tuổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Dũng, Trần Thúy Nga, Lê Danh Tuyên 11
Tai nạn giao thông nhập viện và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Định năm 2011 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Như Tú, Võ Hồng Phong 17
Hoạt động của cộng tác viên y tế của các phường trọng điểm và các khó khăn trong hoạt động giám sát sốt xuất huyết Dengue quận Đống Đa, Hà Nội năm 2012-2013 Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Ánh, Dương Thị Thu Thủy, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Nhật Quỳnh, Hoàng Đức Phúc 22
Đánh giá chương trình can thiệp tăng cường thực hành của cán bộ y tế hướng tới chửa ngoài tử cung ở Đại Từ và Đồng Hỷ, Thái Nguyên năm 2011 Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tú Quyên, Lê Cự Linh 29
Một số yếu tố nguy cơ rối loạn đường huyết của người trưởng thành 40 – 69 tuổi tại một số phường thuộc TP. Hạ Long Tóm tắt PDF
Trương Tuyết Mai, Trương Hoàng Kiên, Nguyễn Công Khẩn 35
Thực trạng mô hình tổ chức, nhân lực và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế dự phòng tuyến quận huyện, TP. Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Ngô Thị Kim Yến, Trương Đông Giang 42
Mức độ tham gia cộng đồng của người khuyết tật tuổi lao động tại phường Xuân Hà, TP. Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Minh Thủy 49


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP