S. 34 (2015)

Mục lục

Bia

Thực trạng nguồn nhân lực y tế công tại hai huyện Kim Bảng và Bình Lục của tỉnh Hà Nam, năm 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thắng, Dương Kim Tuấn, Nguyễn Phương Phương Thảo, Phùng Thị Hoa, Nguyễn Hữu Thuấn 6-11
Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Thị Loan 12-19
Đánh giá sức khỏe và sự tham gia của người cao tuổi trong phát triển cộng đồng tại 3 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2010 Tóm tắt PDF
Lê Vũ Anh, Đặng Huy Hoàng, Trần Vũ, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Tiến Thắng 20-27
Kết quả triền khai phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng Tóm tắt PDF
Hứa Thanh Thủy, Nguyễn Trung Kiên, Trương Quang Tiến, Nguyễn Thanh Hương 28-34
Tổng quan về đau thắt lưng nghề nghiệp Tóm tắt PDF
Bùi Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Bích 35-42
Đánh giá mức độ an toàn sinh học của cụm chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Ngọc Quế, Nguyễn Tâm Ninh, Phạm Thị Minh Hiền, Vũ Thị Lan 43-48
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi quan hệ tình dục của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hương Trà Linh, Lã Ngọc Quang 49-56
Tình trạng stress của điều dưỡng và hộ sinh bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng năm 2014 Tóm tắt PDF
Ngô Thị Kiều My, Trần Đình Vinh, Đỗ Mai Hoa 57-62


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP