S. 35 (2015)

Mục lục

Bia

Tổng quan về các hoá chất độc hại trong thực phẩm thịt lợn, các sản phẩm chế biến từ thịt lợn và nguy cơ sức khỏe cộng đồng Tóm tắt PDF
Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Minh Đức, Phạm Đức Phúc, Chử Văn Tuất, Nguyễn Việt Hùng 7-16
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN HUYỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2013 Tóm tắt PDF
Phạm Minh Khuê, Phạm Đức Khuê 17-22
KHÁC BIỆT VỀ GIỚI VÀ NHỮNG THIẾU HỤT VỀ KIẾN THỨC SỨC KHOẺ SINH SẢN & TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt PDF
Dương Thu Hương, Đào Thu Trang 23-30
CÁC RÀO CẢN TRONG THỰC HIỆN THÔNG TƯ 16/2009/BYT VỀ SÀNG LỌC, HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Minh Thi, Nguyễn Phương Mai 31-37
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KIẾN THỨC PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 2 TUỔI TẠI XÃ TAM THANH - VỤ BẢN -NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG VỀ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thúy Mai, Đỗ Minh Sinh 38-44
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA CỦA NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI 15-60 TẠI XÃ NINH HIỆP– HUYỆN GIA LÂM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hiền Vương, Phạm Việt Cường 45-51
Sử dụng dịch vụ điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và xét nghiệm HIV của phụ nữ làm việc trong các cơ sở khách sạn, nhà hàng tại Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng năm 2014 Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tú Quyên, Vũ Thị Hoàng Lan, Lê Bích Ngọc, Dương Văn Đạt, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngô Đức Anh 52-58


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP