S. 38 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

Hiệu quả can thiệp dựa vào cộng đồng phòng chống bệnh lao tại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hòa, Võ Nguyễn Quang Luân, Lê Trường Giang, Vũ Nguyên Thanh, Nguyễn Huy Dũng 6
Hiệu quả can thiệp với Calci-D và truyền thông phòng chống loãng xương ở người có mật độ xương thấp tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011-2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hòa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Văn Tập 13
Tinh dầu lá trầu hóc môn – Thành phần Phenolic và ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học Tóm tắt PDF
Huỳnh Kỳ Trân, Trần Nguyễn Ngọc Châu, Hà Mỹ Thuận, Nguyễn Khoa Nam, Đỗ Việt Hà, Trần Thiện Khiêm, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn 19
Thời gian sử dụng dịch vụ của bệnh nhân tại phòng khám Methadone trước và sau khi lồng ghép với phòng khám và điều trị ARV tại TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Ngà, Đinh Quốc Thông, Lê Thị Ngọc Diệp, Mai Thị Hoài Sơn, Phạm Đức Trọng, Tiêu Thị Thu Vân 26
Chi phí hoạt động của mô hình lồng ghép phòng khám điều trị ARV và methadone tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Tiêu Thị Thu Vân 32
Giám sát, đánh giá – Bệnh nhân methadone trong mô hình lồng ghép điều trị methadone, ARV và tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện (VCT) – Một số kết quả ban đầu Tóm tắt PDF
Mai Thị Hoài Sơn, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Xuân Anh Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng, Tiêu Thị Thu Vân 37


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP