S. 39 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

Đánh giá một số vấn đề liên quan đến sức khoẻ người cao tuổi tại 4 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2013 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Thắng, Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Vũ Anh 6
Kết quả can thiệp về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 Tóm tắt PDF
Dương Nữ Tường Vy, Nguyễn Thanh Hương 16
Khảo sát, đánh giá thực trạng sinh con thứ 3 trở lên của thủ đô Hà Nội và đề xuất giải pháp Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Hạnh, Tạ Quang Huy, Lưu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu, Bùi Thị Hạnh 23
Các khó khăn trong việc triển khai chính sách y tế có liên quan đến giảm nghèo bền vững cho người dân tại Điện Biên, Kon Tum và Quảng Trị năm 2014 Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Ánh, Lê Bích Ngọc, Trần Thị Đức Hạnh 29
Thực trạng đáp ứng phòng chống dịch sởi của cán bộ y tế tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, năm 2014 Tóm tắt PDF
Đặng Bích Thủy 40


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP