S. 41 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

Điều kiện làm việc của công nhân nữ ngành sản xuất da giày tại một số khu công nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Công Tuấn, Phan Thị Thúy Chinh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trần Thị Thu Thủy 6
Thực trạng kiến thức, thái độ và tuân thủ cấm hút thuốc trong sinh viên cử nhân chính quy và cán bộ trường Đại học Y tế Công cộng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Thị Hoàng Lan, Margaret Cook, Kelly Johnstone, Mike Capra 12
Khả năng cung cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của hệ thống y tế địa phương cho nữ lao động di cư tại các khu công nghiệp Việt Nam 2013 – 2014 Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Ánh, Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà, Trần Thị Đức Hạnh, Dương Kim Tuấn 20
Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo đường tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng người trưởng thành huyện vụ bản tỉnh Nam Định Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thúy Mai, Đỗ Minh Sinh 28
Kiến thức của cán bộ y tế tuyến xã về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Thủy, Khánh Thị Nhi 36
Năng lực sức khỏe tâm thần về rối loạn lo âu của sinh viên y tế công cộng ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Trương Quang Tiến 42
Động lực làm việc của nhân viên y tế khối lâm sàng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương năm 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Trường, Phạm Văn Tác, Bùi Thị Thu Hà 48


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP