Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh doanh tại Châu Phi: Quy luật nào cho thị trường bất ổn?

Hoàng Đức Nhuân

Tóm tắt


Mặc dù là thị trường đầy tiềm năng, song châu Phi cũng là thị trường có những khó khăn nhất định, trong đó có những rủi ro cần phải tính tới. Để xuất khẩu hiệu quả vào thị trường này, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756