Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

273 triệu USD xây dựng nhà máy nước tại Hà Nội

Phóng viên

Tóm tắt


Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ định Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty Cổ phần Cấp nước đô thị Budapest làm đối tác hợp tác Dự án xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Hồng. Nhà máy cung cấp nước sông Hồng có công suất là 450.000 m3/ngày đêm, được chia thanh 2 giai đọan, giai đọan 1 đến năm 2020 đạt 300.000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 đến năm 2030, nâng công suất lên 450.000 m3/ngày đêm.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756