Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN NPC: Nỗ lực kinh doanh, hài lòng khách hàng

Mai Phương

Tóm tắt


Năm 2013 là một năm nhiều thành công của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) trong việc thực hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, giảm tổn thất điện năng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756