Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN Genco1: Vượt qua bước khởi đầu gian nan

Thanh Tú

Tóm tắt


Là mô hình mới ra đời vào thời điểm kinh tế trong nước và trên thế giới gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty phát điện 1 (EVN Genco1) đã và đang hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756