Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vinacomin có thêm một công trình bảo vệ môi trường

Phóng viên

Tóm tắt


Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin đã tổ chức lễ gắn biển công trình Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại. Nhà máy do Công ty Cổ phần Tin học Công nghệ Môi trường - Vinacomin thiết kế và được Tập đòan phê duyệt với tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756