Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN Hà Nội tiếp tục hội thảo về tiết kiệm năng lượng

Phóng viên

Tóm tắt


Vừa qua, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC HANOI) tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng hiệu quả và các giải pháp”. Hội thảo được tổ chức với nhưng nội dung: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổng quan về tiết kiệm năng lượng và mô hình quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756